metodo_berard_maquina

“Investigacions mètode Berard”

AUTISME

-2010 – Segons el Dr. Stephen M. Edelson i el Dr. Bernard Rimland del Autism Research Institute – ARI, màxim exponent en investigació sobre autisme, l’autisme és tractable i recuperable.

 

“Durant els passats 25 anys he tingut la fortuna de dirigir investigacions i col·laborar amb molts dels pioners líders en diverses de les àrees de l’autisme, incloent biomedicina (Bernard Rimland), comportament/educació (Ivar Lovaas), i sensorial (Tremp Gandin, Guy Berard, Lorna Jean King, Melvin Kaplan, Helen Irlen, Margaret Bauman). A més, he treballat amb centenars de famílies, i après de les seves lluites i èxits. Aquestes experiències m’han donat un enteniment del que es pot fer per ajudar a individus amb autisme “.

(www.autism.com)

 

-2003 – El Dr. Guy Berard, en la seva clínica francesa, reporta, Autisme: de 48 casos tractats: • Desaparició de la por al soroll i modificacions importants en conducta en 47, d’aquests hi va haver restitució de la parla aconseguida en 31 casos, no aconseguida en 16 casos. Curació total 1 cas Extret del llibre “Reeducació auditiva” del Dr. Guy Berard. Hem de destacar alguns casos de remissió total, com el de Georgie, la història apareix en el llibre “The Sound of a Miracle” – 1975 – al Journal of Autism and Childhood Schizophrenia, es mostra l’immens interès que atribueix el Dr. Condon al problema de l’audició en certa estats psíquics. Als Estats Units, la Bancroft School de Nova Jersey, “Projecte Annecy”, constata, que la síndrome de l’autisme s’associa de manera constant a una audició dolorosa; quan es pot aconseguir la tolerància a les agressions sonores, es produeix una gran millora.

 

DISLÈXIA / LLENGUATGE

-2009 – El Dr. Paulino Uclés i Dr. Pablo Mendez, de la Secció de Neurofisiologia clínica de l’Hospital Universitari Miguel Servet de Saragossa i José Garay, del Departament de Matemàtica Analítica de la Universitat de Saragossa, han dut a terme una investigació sobre la dislèxia, establint la seva relació amb les àrees organitzatives auditives. La Universitat de Maastrich, utilitzant ressonància magnètica funcional, corrobora les troballes d’una deficient recepció dels sons en les àrees primàries de l’escorça cerebral en aquests casos.

(/www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=59090&secid=9)

 

-2003 – El Dr. Guy Berard, a la seva clínica francesa, que de 1850 casos de dislèxia tractats amb reeducació auditiva, hi ha remissió a 1410 casos i en la resta (440) millores notables- (Extret de l’obra “Reeducació auditiva” del Dr. Guy Berard) -1970.-En un article del Concours Medical de France del 18 d’abril, signat per M. Castetz, sota el títol “Els retards del llenguatge”, s’assegura que: “La primera causa d’un retard és la discapacitat auditiva; cal pensar sempre en ella Segons el document Midy, col·lecció Internacional Paris-Brussel·les-Atenes- Mèxic- Milà, núm. 66: “L’audició és indispensable per a la formació del llenguatge. Un problema d’audició comporta, doncs, dificultats d’ordre lingüístic i pertorbarà el desenvolupament intel·lectual i el comportament del subjecte afectat”. Els trastorns auditius mai estan aïllats en el nen. L’examen fa sempre paleses les dificultats d’orientació espacial, les pertorbacions vocals i articulars o un retard en llenguatge. En efecte, el problema sensorial apareix a l’estadi de l’aprenentatge del llenguatge i del desenvolupament de la personalitat.

 

-1969 – El Prof. Portmann de Bordeus, en la publicació Emissió d’Enseignement Mèdic-Chirurgical, després de la descripció minuciosa del circuit de la paraula a través del conducte auditiu, l’autor escriu: “Si es comproven, en efecte, la mandra, la manca d’atenció, alguns problemes psicològics, dificultats en l’articulació del llenguatge, falta de llenguatge o deficiències en el comportament del nen des del punt de vista afectiu, cal pensar sempre en fer examinar a aquest jove malalt; pot ser que tingui un problema auditiu desconegut; però caldrà dirigir a un metge especialitzat en audició infantil. ”

 

-1966 – Piaget i Longraye, al Journal Français d’ORL núm. 3, reporten: “De 500 nens revisats per problemes de llenguatge, d’atenció o de retards escolars. . . en el 44% dels casos es tracta de sordeses de transmissió. És important no ignorar-les, doncs, si se’ls ajuda adequadament, la major part d’aquests nens superaran el seu retard.

 

COMPORTAMENT I PSICOLOGIA

En les investigacions i l’experiència clínica, el Dr. Guy Berard va extreure la peculiaritat que les tendències depressives, agressives i suïcides, apareixen cadascuna d’elles en la prova audiomètrica amb uns pics de dB peculiars que van quedar estandarditzats com a tals. De manera que hi ha un paral·lelisme entre audició i comportament, per la qual cosa es dedueix que modificant l’audició incidirem en el comportament, no hem d’oblidar la immediatesa de les estructures límbiques (tàlem i hipotàlem, rectors de les emocions) pel que fa a la zona auditiva.

 

-2005 – El Dr. Guy Berard, a la seva clínica de França reporta: Depressió-tendència a al suïcidi- de 233 casos tractats, 217 curacions des del primer tractament, 11 després de dos o tres tractaments, 5 fracassos. Extret del llibre “Reeducació auditiva” del Dr. Guy Berard -1975, al Journal of Autism and Childhood Schizophrenia, es recull un conscienciós estudi sobre el tema “Resposta variable als estímuls sonors en els nens anormals”, que mostra l’immens interès que atribueix el Dr. Condon al problema de l’audició en certa estats psíquics.

 

-1960 – El Dr. Clyde L. Roussey, psicòleg infantil i el Dr. Ronald Filipp, psiquiatre dels Hospitals de la Fundació Meninger de Topeka-Texas, van enviar un informe a l’Assemblea Mundial de la Salut sobre la “Detecció dels estats psíquics mitjançant l’anàlisi de la veu “, es constata que el sonograma de la veu d’un individu és el reflex de la seva audició.

 

RETARD ESCOLAR

Segons el Dr. Berard: “La incidència de la qualitat auditiva en el rendiment escolar és tan gran que, en general, és possible identificar els estudiants més avantatjats i mes retardats mitjançant unes simples proves auditives” Investigació duta a terme pel centre Vegakids de Madrid a l’IES Gaspar Melchor de Jovellanos de Fuenlabrada i al Col·legi Pablo Neruda de la mateixa ciutat: Davant d’una mostra aleatòria escollida pels propis tutors de les escoles de 195 nens i a través de les proves audiomètriques del mètode Berard, van aparèixer 73 subjectes amb anomalies (37,43%) seguit es van comparar la llista de subjectes amb anomalies en la qualitat auditiva amb els seus expedients acadèmics, d’on va aparèixer una coincidència del 91,78%.El resultat és tan aclaparadora que pot deduir-se una probable relació causa-efecte. Extret del llibre “Intel·ligència auditiva” de Victor Estalayo / Maria Rosari Vega

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *